Varaus- ja vuokrausehdot

LEVI SKI & GOLF PREMIUM APARTMENTS

Varausehdot

Vuokralainen hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Levi Ski & Golf Premium Apartments huoneiston käyttöön liittyviä varausehtoja maksamalla varausmaksun. Varausehdot sitovat kumpaakin osapuolta, kun varaaja on suorittanut ennakkomaksun tai koko vuokrahinnan. Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja täysivaltainen.

Varaaminen ja maksu 

Varauksen tehtyään vuokralaisen tulee maksaa ennakkomaksu, jos varauksen alkuun on enemmän kuin 30 päivää. Ennakkomaksu on 30 % kokonaishinnasta. Varaus on vahvistettu ja sitova, kun vuokralainen on maksanut ennakkomaksun.

Loppulasku erääntyy kuukausi ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 30 päivää ennen toteutumisajankohtaa, ei ennakkomaksua peritä erikseen, vaan kokonaissumma tulee maksaa viipymättä. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Peruutukset 

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan varauksen peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info (at)premiumholidays.fi Mikäli vuokralainen joutuu perumaan tekemänsä vuokrauksen, on siitä ilmoitettava välittömästi kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info (at)premiumholidays.fi

Peruutusehdot

Ennakkomaksua (30 % kokonaishinnasta) ei palauteta varauksen peruuntuessa. Varauksen ajankohtaa    on mahdollista siirtää sovittaessa. Siirto on mahdollinen saman hintakauden osalta lisättynä toimistomaksulla 100 €. Mikäli siirto halutaan toisen hintakauden ajalle, niin hintaerotus palautetaan tai lisätään sekä veloitetaan 100 € toimistomaksu.

Kun vuokra-ajan alkamiseen on vähemmän kuin 30 päivää ja varaus on maksettu kokonaisuudessaan, pidätetään puolet maksusta ja lisäksi toimistomaksu 50 € ja loppumaksu palautetaan

Kun vuokra-ajan alkamiseen on 7 vrk tai vähemmän, veloitetaan maksettu suoritus kokonaisuudessaan

Jos vuokrakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, pidätetään peruutuskuluina puolet maksusta ja lisäksi toimistomaksu 50 € ja loppumaksu palautetaan

Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että vuokralainen itse tai hänen lähiomaisensa sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai menehtyy, vuokralaisella on oikeus saada takaisin Levi Ski & Golf Premium Apartments:lle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua. Peruutus on tehtävä välittömästi Levi Ski & Golf Premium Apartments:lle. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Levi Ski & Golf Premium Apartments:lle 14 vrk:n kuluttua peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. 

Vuokralaisella on oikeus perua vuokrasuhde, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen kirjallisesti kerrotusta. Vuokralaisen tulee tällöin reklamoida välittömästi kirjallisesti puutteesta/virheestä tmv. kiinteistöpalvelulle riittävällä tarkkuudella.

Kiinteistöpalvelulla tulee olla mahdollisuus korjata virhe/puute kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista tai saattaa asia väliaikaisesti korjauksen ajaksi hyväksyttävään kuntoon, mikäli korjaus kestää pidempään esim. toimitusajasta johtuen tmv. 

Mikäli korjausta/virhettä/puutetta ei saada väliaikaisestikaan hyväksyttyyn kuntoon on vuokralaisella oikeus saada Levi Ski & Golf Premium Apartments:ilta korvaus käyttämättä jääneeseen vuokra-aikaan ilman mitään muita korvauksia tai hyvityksiä. Mikäli virheestä reklamoidaan vasta vuokra-ajan jälkeen tai oleellisen myöhään vuokra-aikana, niin vuokralainen ei ole oikeutettu korvaukseen.

Vuokralainen on velvoitettu ilmoittamaan myös välittömästi kaikki havaitsemansa virheet/puutteet/hälytykset kiinteistöpalvelulle kirjallisesti, vaikkakaan ne eivät johtaisikaan vuokrauksen keskeytymiseen. 

Levi Ski & Golf Premium Apartments:n oikeus perua varaus 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Levi Ski & Golf Premium Apartments voi perua varauksen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta-arvaamaton Levi Ski & Golf Premium Apartmentsista riippumaton tapahtuma. 

Vuokrasuhteen päättämisestä ilmoitetaan välittömästi vuokralaiselle. Tällöin vuokralaiselle korvataan käyttämättä jäänyt vuokra-aika ilman muita kuluja tai hyvityksiä.

Peruutus voidaan tehdä myös ilman erillistä ilmoitusta, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Avainten luovutus (1 kpl)

 

Kohteessa on ulko-oven yhteydessä koodilla avautuva avainsäilö. Koodin avainsäilöön vuokralainen saa viimeistään tulopäivänä tekstiviestillä varauksen yhteydessä ilmoitettuun puhelinnumeroon, kun lasku on maksettu 100 %. 

Mikäli vuokralainen kadottaa huoneiston avaimen, on hän velvollinen korvaamaan avaimien uusimisesta aiheutuvat toteutuneet kulut kokonaisuudessaan. Oven avaus hälytyskäyntinä veloitetaan erikseen. Oven avaus kustantaa 50-100 € riippuen ajankohdasta.

Oleskelu huoneistossa vierailun aikana

Huoneisto on vuokralaisen käytössä tulopäivänä viimeistään klo 16:00 mennessä. Lähtöpäivänä huoneiston luovutus on klo 11:00, ellei toisin sovita. 

Vuokrahintaan sisältyvät ja ovat vapaasti vuokralaisen käytettävissä huoneistossa olevat tuotteet ja tavarat sekä pulkka, potkukelkka ja liukuri. Tavarat tulee käytön jälkeen palauttaa niiden omille paikoilleen asianmukaisesti. Ethän kuitenkaan vie mitään Levi Ski & Golf Premium Apartmentsin omaisuutta mukanasi ja ilmoitat, jos jotain rikkoutuu. Ilmoittamattomiin rikkoutumisiin, jotka havaitaan jälkikäteen, veloitetaan 50 € tarkastusmaksu. 

Jacuzzi on vuokralaisen käytössä VAIN sovitusti ja lisämaksusta. Jacuzzilla on aina kaksi vuokrausvaihtoehtoa / vuorokausi.  Päivän ensimmäinen ajanjakso on aikavälillä klo 12:00-19:00 ja toinen ajanjakso on aikavälillä klo 19:00-02:00. Jacuzzi tarkistetaan aina jokaisen käyttökerran jälkeen kiinteistöhuollon toimesta seuraavana aamuna ja veden laatu mitataan vedenmittauslaitteella. 

HUOMIOI HUOLELLINEN PESEYTYMINEN JA HYGIENIA ENNEN ULKOPOREAMMEESEEN MENOASI.

Jacuzzin reunalle ei saa laskea laseja, pulloja tai tölkkejä. Jacuzzissa EI saa syödä ja jacuzzin ympäristö tulee siivota käytön jälkeen. 

Jacuzzin veden vaihdosta veloitetaan 500 €, mikäli vesi pitää vaihtaa. Veden tyhjennys ja täyttö vie kiinteistöpalvelulta aikaa 5 h.

Mikäli vesi pitää vaihtaa, jacuzzin luovutus saattaa viivästyä useammankin tunnin. Veden minimilämpö luovutushetkellä on 31 astetta. Mikäli jacuzzin luovutus viivästyy alle 5 h ei vuokralaista hyvitetä. Mikäli jacuzzin luovutus viivästyy yli 5 h, vuokralaiselle palautetaan koko vuokrasumma ilman mitään muita korvauksia. Vuokralainen voi halutessaan kuitenkin käyttää jacuzzia sovitun vuokra-ajan mukaisesti.

Huomioi jacuzzissa ollessasi, ettet aiheuta hiljaisuuden aikana häiriötä (klo 22-07), kiitos.

Loppusiivoukseen EI kuulu lemmikin karvojen siivous tekstiileistä. Vuokralainen huolehtii itse, ettei lemmikin karvoja jää huoneistoon. 

Huoneistossa olevia tavaroita ja irtaimistoa pitää käsitellä niille kuuluvalla erityisellä huolellisuudella. 

Saunassa on käytettävä huoneistossa valmiina olevia kertakäyttöisiä laudeliinoja. Laudeliinat sijaitsevat kylpyhuoneen allaskaapissa.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan lakeja, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen kaikkia sääntöjä vuokra-aikana. Jos vuokralainen keskeyttää vierailunsa, saapuu myöhässä tai poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vuokralainen ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Vuokralainen on vastuussa omista tavaroistaan. Levi Ski & Golf Premium Apartments ei ole korvausvelvollinen mistään vuokralaisen tavaroista tai kulkuvälineistä tai sen sisällä olevasta omaisuudesta, jos vuokrakohteeseen esim. murtaudutaan tai tavaraa vain muuten katoaa tai vahingoittuu.

Levi Ski & Golf Premium Apartments ei ole vastuussa vuokralaisen matkalla tarvitsemista, vapaaehtoisista vakuutuksista. Vuokralainen vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen riittävästä kattavuudesta.

Vierailun jälkeen huoneisto kuuluu jättää hyvään ja siistiin kuntoon. Rikkoutumisista sekä normaalista poikkeavasta epäjärjestyksestä ja siivottomuudesta aiheutuneet kulut tullaan veloittamaan asiakkaalta.

Vuokralainen vastaa pois lähtiessään erillisten ohjeiden noudattamisesta, mitkä liittyvät huoneiston siistimiseen ja luovutusvalmiuteen. Mikäli ohjeita ei ole noudatettu ollenkaan tai vain osittain, niin tarpeeseen tehtävät toimenpiteet veloitetaan asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Henkilömäärä

Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettuMikäli havaitaan, että huoneistossa majoittuu enemmän henkilöitä, on se välitön peruste vuokrasuhteen purkautumiselle. Mikäli jälkikäteen havaitaan, että huoneistoa on käytetty useamman majoittujan toimesta kuin mitä on ilmoitettu, niin siitä seuraa 50 % korotettu vuokramaksu. 

Vahingot 

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan huoneistolle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti mahdollisesti aiheuttamansa vahingot sisältäen rahdit, asennukset ja muut asiakokonaisuuteen aiheutuneet todelliset kulut. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Levi Ski & Golf Premium Apartmentsin huollosta vastaavalle taholle. 

Huoneiston vuokraus eteenpäin 

Huoneiston edelleenvuokraus kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty. 

Tupakointi ja nuuska

Huoneistossa tupakointi on kielletty. Parvekkeilla ja sisäänkäyntiterasseilla sekä maanvaraisilla terasseilla tupakointi on ehdottomasti kielletty, koska tupakansavu kulkeutuu ilmastoinnin kautta sisälle.

Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitetaan vuokralaiselta 500 € siivousmaksu. Tupakointi on sallittu vain huoneiston ulkopuolella siihen varatulla paikalla, joka sijaitsee roska-astioiden läheisyydessä. Käytäthän tupakointipaikalla olevaa tuhkakuppia, kiitos.


TUPAKANTUMPPEJA JA NUUSKAA EI SAA HEITTÄÄ MAAHAN

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei Levi Ski & Golf Premium Apartments:n tai sen edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapuri/lähikiinteistöissä oleville, on Levi Ski & Golf Premium Apartments:lla tai sen edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi.  

Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta ja häiriö ilmoitetaan viranomaiselle. Näissä tapauksissa Levi Ski & Golf Premium Apartments:lla ei ole mitään korvausvelvollisuutta vuokralaista kohtaan käyttämättä jääneestä vuokra-ajasta.

Lemmikkieläimet 

Lemmikit ovat tervetulleita lomailemaan kanssanne! Ilmoitathan lemmikin mukanaolosta varausta tehdessäsi. Huomioi, että lemmikkihuoneistoja on rajoitettu määrä ja vapaana olevat lemmikkihuoneistot selviää varauskalenterista. Huomioithan, että lemmikit eivät saa oleilla sohvilla ja sängyissä ilman omistajan omaa ja kunnollista huonekalujen suojausta (mielellään ei ollenkaan). Jos lemmikkisi viihtyy sohvalla, varaathan sille riittävän ison oman alustan.

Ethän anna lemmikkisi merkkailla kohteen välittömässä läheisyydessä ja huolehdit, ettei lemmikin jätöksiä jää kohteen pihapiiriin!  Mikäli lemmikin omistaja ei huolehdi velvollisuuksistaan kohteessa, laskutamme lisätyöstä jälkikäteen. 

Vuokralainen on vastuussa lemmikistään kohteessa ja velvollinen korvaamaan mahdolliset lemmikin kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamat vahingot täysimääräisesti toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Levi Ski & Golf Premium Apartmentsin kiinteistöpalvelulle.

Kylpypaljut

Kärrypaljua ei saa tuoda kohteeseen.

Huomautukset 

Huoneisto on siivottu ja tarkistettu kiinteistöpalvelun toimesta ennen oleskeluanne kohteessa. Jos kuitenkin huomaat kohteessa puutteita tai epäkohtia, ilmoita niistä välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan kiinteistöpalvelulle kirjallisesti tarkasti yksilöiden. Vuokrausajankohdan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa mahdollisiin epäkohdista johtuneisiin hyvityksiin.

Oikeus hintojen muutoksiin ja toimitusehdot

Levi Ski & Golf Premium Apartments varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Levi Ski & Golf Premium Apartments pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tilaaminen/Vuokraaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen 

Voit maksaa verkkopankkitunnuksilla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit. 

Vierailun päättyessä

Vuokralainen lähtee kohteesta viimeistään sovittuna ajankohtana. 

Vuokralaisen velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaan ottamisesta ja jättää vuokrakohde siistiin kuntoon. Vuokralaiselta unohtunut irtaimisto/tavarat voidaan palauttaa vuokralaisen kustannuksella ja pyynnöstä. Palautuksen kulut veloitetaan vuokralaiselta toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

Mahdollisia vuokraukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan aina yhteisin neuvotteluin.